Thursday, September 1, 2016

उध्वस्त घर

उध्वस्त घराचे दार उघडले आहे
घर कोसळल्याने छप्पर पडले आहे
आतला मेज फ़रशी माळा अन आढे
भिंतींचे ओझे घेऊन निजले आहे...

वड पिंपळ उंबर निंब उगवले काही
पालवी फुटे आधार मुळांना नाही
जे उभे स्वतः चिरकाल न राहू शकले
एकांताने पोखरले खांबांनाही...

आढ्याचे नारळ फ़डक्यामध्ये आहे
मुंडके घराचे गुडघ्यांमध्ये आहे
घर रडते आहे कुणी पाहिले नाही
भुतकाळ कोरडा डोळ्यांमध्ये आहे..

अंगणी उंबरा आला आहे सरकुन
चौकटी किड्यांनी पोकळ केल्या आतुन
या भग्न घरी वावर कोणाचा आहे
जे पाय धुळीवर नकळ्त गेले टाकुन...

आजकाल मन घरट्यागत माझे दिसते
मी डोळे मिटल्यावर ते मजला हसते
सांधण्या घराला मदत कुणाची घेऊ
माझ्या अवतीभवती कोणीही नसते....

-- संतोष

No comments:

Post a Comment