Thursday, September 1, 2016

तत्व

तत्व मिसळले तत्वामध्ये
देह अजुनही घेतो श्वास
विरले नाही वस्त्र एकही
झडत चालले सारे मांस

जाळ पेटला उंच उसळला
पोटामाजी विझली आग
डोक्याखाली हात ठेवला
डोईवरती काळा नाग...

तडतड वाजत फ़ुटले काही
तगमग वैफ़ल्याची आत
खडकावर पांगला दमाने
मडक्यातुन शिजलेला भात

हातपाय बांधले कधीचे
छातीवर नात्यांची माळ
गर्दी भवती हसते रडते
मृदुंग अन छनछनतो टाळ...

-- संतोष

No comments:

Post a Comment